Uzavřen bude parkovací pruh, část jízdního pruhu a chodníku v místě vodovodních přípojek.

Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.