Termíny a rozsah dopravních opatření:  

► 23. 11. – 25. 11. - uzavírka jižní části křižovatky Broumarská x Cíglerova, provoz zachován po zbylé části komunikací, není možné odbočení vozidel délky nad 7 m z ulice Cíglerovy do ulice Broumarská (směr z centra);

► 26. 11. – 29. 11. – v prostoru křižovatky s ulicí Cíglerova – zábor levých jízdních pruhů v obou směrech + zábor levého jízdního pruhu ulice Cíglerova ve směru do centra, provoz zachován po zbylé části komunikací;

► 30. 11. – 7. 12. - uzavírka severní části křižovatky Broumarská x Cíglerova a částečná uzavírka, objížďka za uzavřenou část komunikací: Cíglerova – Poděbradská – Kolbenova – Slévačská - Chlumecká. Alternativně lze využít objízdnou trasu ve směru Černý Most a Kyje po komunikacích Chlumecká (Cíglerova) – Ocelkova – Broumarská, ve směru Horní Počernice po komunikacích Broumarská – Cíglerova – Ocelkova – Chlumecká.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG a.s.