Uzavřena bude polovina vozovky ve směru z centra a doprava bude převedena do jízdního pásu v protisměru, kde bude režim obousměrného provozu 1 + 1.

Pro zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů jsou stavební práce rozděleny na etapy s rozhraním poloviny vjezdů do dotčených areálů.

Investorem opravy je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. PORR, a.s.