Práce budou probíhat po etapách, podle nich budou zaváděna dopravní opatření, doprava bude převážně zachována v obousměrném provozu v jednom pásu komunikace Novodvorská. V době, kdy budou některé úseky uzavřeny, povedou objízdné trasy po okolních komunikacích. Změny vedení autobusových linek zveřejní Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a,s., zhotovitelem spol. EUROVIA CS, a.s.