Komunikace Aviatická:

Podle postupu prací na mostě budou uzavírány části jízdních pruhů, doprava bude vedena po zbylé části komunikace, pro každý směr bude zachován jeden jízdní pruh.

Komunikace Lipská:

Termíny uzavírek jednotlivých jízdních pruhů ve směru z centra:

  • 24. a 25. března
  • 31. března a 1. dubna
  • 7. a 8. dubna
  • 14. a 15. dubna

Vždy od 7:00 do 14:00 hodin

Termíny uzavírek jednotlivých jízdních pruhů ve směru do centra:

  • 21. a 22. dubna
  • 28. a 29. dubna
  • 5. a 6. května
  • 12. a 13. května

Vždy od 10:00 do 18:00 hodin

 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s, zhotovitelem spol. SUPER-KREATE CZECH, s r.o.