Dopravní opatření budou zaváděna podle postupu prací ve třech etapách. Uzavřen bude pravý jízdní pruh a přilehlý chodník, doprava bude vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu, pěší provoz bude veden ve vyznačeném koridoru.

Etapy a rozsah opatření:

► 2. března – 16. března: Patočkova a Bělohorská (cca 150 m před křižovatkou Patočkova a Bělohorská - 8. listopadu) 

► 17. března – 11. dubna:  Patočkova a Bělohorská (U Dělnického cvičiště - 8. listopadu)        

► 12. dubna – 30. dubna: Patočkova (U Dělnického cvičiště - cca 150 m před křižovatkou).

Investorem této stavební akce je spol. PREdistribuce, a.s., zhotovitelem spol. ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o.