Termíny a rozsah dopravních opatření:

- Etapa: 15. 7. – 30. 8. 2020

- úplná uzávěra části komunikace mezi ulicemi Hvozdíková – Ostružinová (včetně křižovatky),  

- objízdná trasa povede po komunikacích: V Korytech – Záběhlická – Práčská – Topolová.

 

- Etapa: 31. 8. - 11. 10. 2020

- úplná uzávěra další části komunikace mezi ulicemi Topolová – Hvozdíková (včetně křižovatky),

- objízdná trasa povede po komunikacích: V Korytech – Záběhlická – Práčská – Topolová.

 

V zimním období budou práce přerušeny, provoz bude bez omezení, stavba bude pokračovat od jara 2021.

 

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. Porr, a.s.

 

Stavba je koordinována s dalšími investory – Pražská teplárenská, a. s., Pražská plynárenská distribuce, a. s., a Technologie hl. m. Prahy, a.s.