Termíny a rozsah:

■ 28. - 30. července 

Uzavření pravého jízdního pruhu ve směru do centra, doprava bude vedena v levém jízdním pruhu.

V opačném směru z centra zůstanou zachovány dva jízdní pruhy.

■ 31. července – 2. srpna

Uzavření pravého jízdního pruhu ve směru z centra, doprava bude vedena v levém jízdním pruhu.

V opačném směru do centra zůstanou dva jízdní pruhy.

Investorem stavby je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. OHL ŽS, a.s.