Práce na komunikaci budou probíhat v koordinaci s rekonstrukcemi autobusových zastávek Hasičská – Na Korunce. Objízdná trasa je vyznačena po místních komunikacích.

Investorem rekonstrukce komunikace je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. M-SILNICE, a. s.