Uzavřen bude pravý jízdní pruh, doprava bude vedena po zbylé části komunikace v levém jízdním pruhu.

Investorem této stavební akce je spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zhotovitelem spol. Rekomont, a.s.