Důvodem je výstavba chodníku a opěrné gabionové zdi.

Investorem stavební akce je spol. Pankrác, a.s., zhotovitelem spol. PORR, a.s.