Objízdná trasa směr Tunelový komplex Blanka vede po komunikacích: V Holešovičkách – Bondyho – Vrbenského – Partyzánská – Trojský most – Nová povltavská.

Investorem opravy je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG, a.s.