Termíny a rozsah opatření:

Od 16. do 21. února:

  • úplná uzavírka jízdního pásu komunikací Vršovická a Otakarova v úseku Perucká – Na Zámecké ve směru do centra, uzavírka parkovacího pruhu pod železničním mostem (směr z centra);
  • automobilový provoz ve směru do centra bude veden po objízdné trase: Perucká – komunikace NN193.

 

Od 22. do 28. února:

  • úplná uzavírka jízdního pásu komunikací Vršovická a Otakarova v úseku Na Zámecké – komunikace NN4895 (u Lidlu) ve směru z centra, uzavírka parkovacího pruhu (směr do centra);
  • automobilový provoz ve směru z centra bude veden v protisměrném jízdním pásu, ve směru do centra po trase: Perucká – komunikace NN193.

 

od 29. února do 31. prosince:

  • úplná uzavírka komunikace NN1931 pod železničním mostem (spojka mezi ul. Perucká a Otakarova); částečná uzavírka komunikací Vršovická a Otakarova pod železničním mostem v obou směrech (část vozovky, parkovacího pruhu a chodníku; obousměrný automobilový provoz bude zachován).

 

Investorem rekonstrukce je státní podnik Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.