Plánované termíny a rozsah dopravních opatření:

13. – 23. července:

Sokolská v úseku Žitná – náměstí I. P. Pavlova

Uzavřen levý jízdní pruh, doprava vedena ve dvou jízdních pruzích.

Legerova v úseku v úseku náměstí I. P. Pavlova – Žitná

Uzavřen levý jízdní pruh, doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

24. července - 6. srpna:

Sokolská, Hálkova v úseku Mezibranská – náměstí I. P. Pavlova

V Sokolské uzavřen pravý jízdní pruh, doprava vedena ve dvou jízdních pruzích.

V Hálkově uzavřena modrá zóna placeného stání.

Legerova, Žitná, Čelakovského sady v úseku Mikovcova – Vinohradská

V Legerově uzavřen pravý jízdní pruh, doprava vedena ve dvou jízdních pruzích.

V Čelakovského sadech částečné uzavření vozovky, průjezd zachován vyjma slepého ramene.

V Žitné uzavřen jeden jízdní pruh. 

31. července – 14. srpna:

Mezibranská, Žitná v úseku Václavské náměstí – Sokolská

V Mezibranské uzavřeny dva pravé jízdní pruhy, doprava vedena ve dvou jízdních pruzích. Na

křižovatce nebude možné pravé odbočení z Mezibranské do Žitné pro vozidla delší než 8 m včetně

autobusů MHD. Tato vozidla budou vedena po objízdné trase: Sokolská - náměstí I. P. Pavlova –

Legerova - Žitná.

V Žitné uzavřena vozovka na jihozápadním a severozápadním nároží křižovatky s Mezibranskou 

Sokolskou, průjezd ponechán dvěma jízdními pruhy.

7. – 26. srpna:

Legerova, Vocelova v úseku náměstí I. P. Pavlova – Žitná

V Legerově uzavřen pravý jízdní pruh, doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

Ve Vocelově uzavřena modrá zóna placeného stání, průjezd zachován.

13. – 28. srpna:

Mezibranská v úseku Václavské náměstí – Žitná 

Uzavřena vozovka podél obslužného bypassu, na obslužném bypassu zaveden obousměrný

provoz. Doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

24. srpna – 4. září:

Mezibranská v úseku Václavské náměstí – Žitná 

Uzavřen připojovací pruh z Václavského náměstí. Doprava vedena ve třech jízdních pruzích.

 

Investorem této stavební akce je spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zhotovitelem spol. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.