Objízdná trasa je vedena po komunikacích: Patočkova - Milady Horákové.

Důvodem je pravidelná údržba, čištění kamer a kontrola technologie tunelů.

Práce v tunelech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.