Objížďka je vedena po komunikacích: Patočkova - Milady Horákové.

Důvodem uzavírky je pravidelná údržba a kontrola technologie tunelů.

Práce v tunelech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.