1.10.1980 byla na tehdejším nábřeží Ludvíka Svobody zprovozněna zrekonstruovaná pravobřežní komunikace mezi Švermovým a Hlávkovým mostem - součástí této opravy byla i výstavba silničního tunelu, dlouhého 344 metrů.

Těšnovský tunel dostal od veřejnosti velmi záhy posměšnou přezdívku "Husákovo ticho", kvůli jeho poloze před vstupem do tehdejší budovy UV KSČ, kde dnes sídlí ministerstvo zemědělství. Legenda praví,že ho tehdejší prezident Gustáv Husák nechal postavit právě proto, aby hluk projíždějících aut nerušil zasedání Ústředního výboru.

V rámci velké opravy v roce 2000 byla stávající technologie kompletně nahrazena novým zařízením s moderním řídícím systémem včetně všech potřebných bezpečnostních zařízení. Současně bylo řízení převedeno na oba centrální dispečinky dopravy a technologie.