Automobilová doprava

Praha se jako každá metropole potýká s nárůstem individuální automobilové dopravy, snahou omezit ve městě ekologickou zátěž a nedostatkem parkovacích míst. Proto se automobil doporučuje jen při jízdě na delší vzdálenosti a mimo město.

 

Cestování po Praze

Přímo centrem metropole vede severojižní magistrála, která plynule navazuje na dálnici D1 a pokračuje k dálnici D8. Právě magistrála (často ale i úseky městského okruhu jako Jižní spojka nebo Barrandovský most) a k ní přilehlé komunikace jsou místa, kde se nejčastěji dostanete do dopravní zácpy – v ranní nebo odpolední špičce jsou téměř pravidlem. Doporučujeme pomocí internetového vyhledávače nebo automobilové navigace zvolit alternativní cestu.

 

Pokud se vydáte autem po Praze, doporučujeme, abyste si nejprve zjistili hustotu provozu v jednotlivých místech prostřednictvím  kamerového systému města . Vyjma pravidelně aktualizovaných záběrů a informací o hustotě provozu se zde dozvíte o dopravních omezeních na území hl. m. Prahy a o úsecích měření rychlosti.

 

V zimních měsících varuje před námrazami stránka TSK Praha s  meteočidly, která uvádějí teplotu a rizika na vozovce ve vybraných místech města.

 

Parkování v Praze

Jestliže vjíždíte do Prahy ráno v době dopravní špičky, tedy mezi 7:30 až 9:30, je nutné počítat s výrazným zdržením. Proto je vhodné využít parkoviště P+R

Aktuální seznam a také obsazenost parkovišť najdete  zde.

 

Alternativou parkování mohou být i placená parkoviště a garáže.

 

Nejen kvůli časové náročnosti při cestě automobilem, ale i omezeným možnostem parkování hlavní město doporučuje pro pohyb v Praze městskou hromadnou dopravu.

 

Zóny placeného stání

Účelem zavedení zón placeného stání v Praze je regulace parkování tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.


Zóny placeného stání mají tři základní režimy parkování, které přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:
 

 • Rezidentní režim (modrá zóna) – určený zejména pro rezidenty, abonenty a vlastníky
  nemovitostí v dané oblasti
   
 • Smíšený režim (fialová zóna) – určený pro parkování rezidentů, abonentů, vlastníků
  nemovitostí i návštěvníků
   
 • Návštěvnický režim (oranžová zóna) – určený pro krátkodobé parkování všech motoristů

Motoristé-návštěvníci mohou za parkování zaplatit prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).
 

Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí mobilního monitorovacího systému.

 

Pokuty a odtažená vozidla

Parkováním na nepovolených místech anebo bez chybějícího povolení v rezidenčních zónách se vystavujete riziku odtažení vozidla a při parkování na placených zónách bez zaplacení pak tzv. botičce a následné pokutě.

 

Zjistit, zda vám byl odtažen vůz, můžete přes  internetový dotazník či přímo na telefonní lince městské policie 156.

 

Další nebezpečí pokuty hrozí řidiči v případě, že nechá vůz zaparkovaný v ulici, kde probíhá blokové čištění ulic. Aplikaci, ve které si můžete nalézt termíny čištění ulic na aktuální rok dle jednotlivých ulic, naleznete  zde.

 

Městský a Pražský okruh

Významnou úlohu v pražské dopravě má Městský okruh a Pražský okruh, nazývaný též rychlostní silnice R1 nebo D0.

 

 

Pražský okruh je nedokončený prstenec kolem západně-jihovýchodních hranic hlavního města propojující dálnici D1 s možností odbočit na D5 a R6. V současnosti 40 km úsek tak nabízí snadnou cestu z Brna do Plzně anebo na ruzyňské letiště bez nutnosti zajíždět do centra hlavního města.

 

Městský okruh je pražskou vnitřní silniční komunikací spojující od severu Břevnov se Smíchovem, Zbraslaví a Spořilovem a návazností na další silniční úseky včetně dálnice D1. Okruh lze využít při cestování mimo vnitřní městské části.