Automobilová doprava

Praha se jako každá metropole potýká s nárůstem individuální automobilové dopravy, snahou omezit ve městě ekologickou zátěž a nedostatkem parkovacích míst. Proto se automobil doporučuje jen při jízdě na delší vzdálenosti a mimo město.

 

Cestování po Praze

Přímo centrem metropole vede severojižní magistrála, která plynule navazuje na dálnici D1 a pokračuje k dálnici D8. Právě magistrála (často ale i úseky městského okruhu jako Jižní spojka nebo Barrandovský most) a k ní přilehlé komunikace jsou místa, kde se nejčastěji dostanete do dopravní zácpy – v ranní nebo odpolední špičce jsou téměř pravidlem. Doporučujeme pomocí internetového vyhledávače nebo automobilové navigace zvolit alternativní cestu.

 

Pokud se vydáte autem po Praze, doporučujeme, abyste si nejprve zjistili hustotu provozu v jednotlivých místech prostřednictvím kamerového systému města. Vyjma pravidelně aktualizovaných záběrů a informací o hustotě provozu se zde dozvíte o dopravních omezeních na území hl. m. Prahy a o úsecích měření rychlosti.

 

V zimních měsících varuje před námrazami stránka TSK Praha s meteočidly, která uvádějí teplotu a rizika na vozovce ve vybraných místech města.

 

Parkování v Praze

Jestliže jezdíte autem do centra města v době dopravní špičky, tedy mezi 7:30 až 9:30, je nutné počítat s výrazným zdržením. Proto je vhodné využít záchytná parkoviště P+R.

 

Od 1. srpna 2021 je upraveno rozdělení záchytných P+R parkovišť dle zón, s kterými jsou vázány i ceny parkovného. Na hlídaných parkovištích dále od centra („Zóna 1“)  je cena 50 Kč za vozidlo a den, blíže centru („Zóna 2“) pak 100 Kč za vozidlo a den. Aktuální ceník za využití těchto parkovišť (např. při překročení doby parkování 24 hodin) naleznete v usnesení Rady hl. m. Prahy, zveřejněném zde.

 

Nehlídaná záchytná parkoviště P+R s omezenou dobou stání na max. 12 hodin jsou zdarma („Zóna 0“).

 

K 1. 1. 2023 je v provozu 23 záchytných parkovišť.

 

Aktuální seznam  všech záchytných parkovišť P+R naleznete zde.

 

Aktuální přehled obsazenosti těchto parkovišť je zveřejněn zde.

 

Alternativou k parkování na záchytných parkovištích P+R jsou veřejně přístupná placená parkoviště, vlastněná a provozovaná hl. m. Prahou nebo soukromými subjekty, nebo Zóny placeného stání.

 

Veřejně přístupná placená parkoviště, vlastněná hl. m. Prahou jsou provozována prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy a jejich seznam je zveřejněn zde.

 

Veřejná parkoviště provozovaná soukromými subjekty lze nalézt zpravidla u významných kulturních a veřejných institucí (např. Rudolfinum nebo Národní divadlo, případně některá budovy státní správy a místní samosprávy pro své návštěvníky), u obchodních center, nebo v blízkosti významných přestupních uzlů veřejné a hromadné dopravy (např. v blízkosti nádraží Ústředního autobusového nádraží Florenc, nebo Letiště Václava Havla). Aktuální informace o možnostech parkování na těchto soukromých parkovištích jsou zpravidla snadno dohledatelné na webových stránkách jejich provozovatelů.

 

Nejen kvůli časové náročnosti při cestě automobilem, ale i omezeným možnostem parkování hlavní město doporučuje pro pohyb v Praze městskou hromadnou dopravu.

 

Zóny placeného stání

Účelem zavedení zón placeného stání v Praze je regulace parkování tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.


Zóny placeného stání mají tři základní režimy parkování, které přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

  • Rezidentní režim (modrá zóna) – určený zejména pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitostí v dané oblasti
  • Smíšený režim (fialová zóna) – určený pro parkování rezidentů, abonentů, vlastníků nemovitostí i návštěvníků
  • Návštěvnický režim (oranžová zóna) – určený pro krátkodobé parkování všech motoristů

Motoristé-návštěvníci mohou za parkování zaplatit prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí mobilního monitorovacího systému.

 

Pokuty a odtažená vozidla

Parkováním na nepovolených místech anebo bez chybějícího povolení v rezidenčních zónách se vystavujete riziku odtažení vozidla a při parkování na placených zónách bez zaplacení pak tzv. botičce a následné pokutě.

 

Zjistit, zda vám byl odtažen vůz, můžete přes internetový dotazník či přímo na telefonní lince městské policie 156.

 

Další nebezpečí pokuty hrozí řidiči v případě, že nechá vůz zaparkovaný v ulici, kde probíhá blokové čištění ulic. Aplikaci, ve které si můžete nalézt termíny čištění ulic na aktuální rok dle jednotlivých ulic, naleznete zde.

 

Městský a Pražský okruh

Významnou úlohu v pražské dopravě má Městský okruh a Pražský okruh, nazývaný též rychlostní silnice R1 nebo D0.

 

Pražský okruh je nedokončený prstenec kolem západně-jihovýchodních hranic hlavního města propojující dálnici D1 s možností odbočit na D5 a R6. V současnosti 40 km úsek tak nabízí snadnou cestu z Brna do Plzně anebo na ruzyňské letiště bez nutnosti zajíždět do centra hlavního města.

 

Městský okruh je pražskou vnitřní silniční komunikací spojující od severu Břevnov se Smíchovem, Zbraslaví a Spořilovem a návazností na další silniční úseky včetně dálnice D1. Okruh lze využít při cestování mimo vnitřní městské části.

 

Opuštěná a nalezená vozidla

Hlavní město Praha – odbor dopravy je příslušný k převzetí opuštěných a nalezených vozidel, která se nachází na soukromých pozemcích na území hl. m. Prahy nebo pozemcích hl. m. Prahy, které nejsou vedeny jako pozemní komunikace. Podrobnější informace jak postupovat, pokud se na Vašem pozemku nachází cizí vozidlo, naleznete zde.

 

Vraky vozidel

Vraky vozidel na pozemních komunikacích řeší Správa služeb hl. m. Prahy.

Vraky na soukromém pozemku řeší příslušná městská část, na které se vrak vozidla nachází.