Objízdné trasy pro automobilovou dopravu za uzavřený úsek komunikace Průběžná:

- do Strašnic: Švehlova – Jižní spojka – V Korytech – Průběžná

   ve směru jízdy z centra: Jižní spojka – V Korytech – Průběžná

                                           Jižní spojka – Švehlova – Průmyslová – Rabakovská

                                           Jižní spojka – Švehlova – Průmyslová – Černokostelecká

- do Hostivaře: Průběžná – Na Padesátém – Rabakovská – Průmyslová

                          popř. Na Padesátém – Přetlucká – Rabakovská – Průmyslová

- do Záběhlic: (Na Padesátém) – Průběžná – V Korytech

                       Průběžná – Na Padesátém – Rabakovská – Průmyslová – Švehlova – Práčská

                        popř. Průběžná – Přetlucká – Rabakovská – Průmyslová – Švehlova – Práčská.

Dopravní opatření se budou týkat i provozu tramvají, který bude obousměrně přerušen v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař, a také vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města.

Podrobné informace o změnách jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem stavební akce je Správa železnic, státní organizace, zhotovitelem spol. Metrostav a.s.