„Hlavní město je neúměrně zatíženo těžkou tranzitní dopravou,“ uvedl náměstek primátora Josef Nosek. Na základě schváleného usnesení zastupitelstva bude proto Praha jednat s ministerstvem  dopravy a Středočeským krajem a podá žádost o toto omezení silničnímu správnímu úřadu.

Jde i o Spořilov

„Snažíme se zabránit  těžké dopravě, aby se pohybovala přes Prahu, tedy hlavně Spořilovskou,  Legerovu  a ulicí  5. května. Tyto těžké vozy musí být odkloněny ještě předtím, než se dostanou do hlavního města,“ řekl Josef Nosek.

O omezení se ještě jedná

V případě těchto omezení se diskutuje, zda má jít o omezení vozidel o hmotnosti nad 12 tun. „Zatím bych to tak nedefinoval, ale kritériem bude spíše délka než váha. Uvědomte si, že například mixy s betonem mají nad 12 tun,“ řekl J. Nosek. „Plošný zákaz by neměl význam.“

Do léta snad rozhodnutí

Zákaz by měl být projednán a nakonec i realizován  snad už v létě. Zastupitelé se navíc shodli na tom, že za situaci v metropoli nenese zodpovědnost Praha, ale především stát. Dopravu totiž má  z města odvést Městský okruh a hlavně vnější Pražský okruh. Jeho stavba je sotva v polovině a stát  navíc omezuje investice do těchto staveb.

Další omezení na magistrále

Praha navíc o prázdninách zúží zatím na zkoušku Severojižní magistrálu na dva pruhy. Josef Nosek tento návrh chce předložit radě, opatření by mohlo ověřit zatím teoretické výpočty o průjezdnosti magistrály v případě jejího zúžení. K omezením na magistrále má dojít až po prvním týdnu, kdy Pražané odjedou definitivně na dovolenou. Každé takové opatření uvnitř města vyvolává rozpaky a protesty v Praze 4, kde se podle jejích zástupců mohou tvořit fronty. Při zúžení na dva pruhy v každém směru se rozlije doprava do okolních ulic. Proto omezení na magistrále bude připraveno i v souvislosti s dalšími opatřeními v dopravě kolem magistrály.