Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění. Vyhlášení nízkoemisních zón přispívá ke snížení znečištění ovzduší právě v lokalitách, kde jsou lidé škodlivinami v ovzduší nejvíce ohroženi a kde je nutné o to důrazněji zlepšovat celkovou kvalitu života.

Tento nástroj se jeví jako účinný vzhledem k absenci efektivních nástrojů pro omezení znečištění ovzduší regulací dopravního toku. Zavádění nízkoemisních zón rovněž stimuluje majitele starších vozidel s častější zajížďkou do center měst k jejich obměně za modernější s lepší emisní kategorií.


Zavedení nízkoemisní zóny je opatření přispívající významnou měrou k vyvedení nejvíce znečišťujících mobilních zdrojů z hustě obydlených oblastí. Následkem toho dojde ke snížení emisí znečisťujících látek v oblasti nízkoemisní zóny, které pozitivně ovlivní kvalitu ovzduší v dané oblasti.

V rámci Evropy je princip NEZ (v zahraničí je používán pojem „Low emission zone“, zkráceně LEZ), uplatňován již několik let. Lídrem je dnes v tomto ohledu Německo, kde jsou NEZ zavedeny již ve zhruba sedmi desítkách měst. NEZ jsou v různých formách zřízeny i v dalších zemích Evropy, např. v Belgii, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Holandsku, Norsku, Portugalsku, Švédsku a Velké Británii. Podmínky omezení vjezdu vozidel do NEZ se v jednotlivých zemích Evropy značně odlišují. Přehled měst, která NEZ zavedla, je možné shlédnout na následujícím odkazu: http://www.lowemissionzones.eu/.