Složení pracovní skupiny
 • Ing. Jan Kužel (MŽP)
 • RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. (SZÚ)
 • Kpt. Ing. Zbyněk Přeslička (Policie ČR)
 • Ing. Veronika Miláčková, Ph.D. (OŽP)
 • Ing. Jan Heroudek (ODA)
 • Ing, Ladislav Pivec (TSK)
 • JUDr. Josef Mihalík (DSC)
 • Ing. Karel Hák (IPR hl. m. Prahy)
 • Ing. Josef Janota (OŽP)
 • Ing. Kateřina Schön (MHMP)
 • Ing. Jiří Jedlička (CDV)
Pozvánky a zápisy, další dokumenty
8. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 24. 07. 2014
7. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 06. 06. 2014
6. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 25. 04. 2014
5. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 02. 04. 2014
4. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 22. 01. 201
3. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 10. 12. 2013
2. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 13. 11. 2013
1. zasedání odborné skupiny OPS pro přípravu nízkoemisních zón HMP ze dne 05. 03. 2012