Další informace k tématu NEZ lze nalézt na oficiálních webových stránkách Ministerstva životního prostředí: