Podklady pro jednání Rady HMP hledejte podle parametru „číslo tisku“ R - 12569.
Název tisku: k možnosti zavedení nízkoemisních zón na území hlavního města Prahy.

Podklady pro jednání Rady HMP hledejte podle parametru „číslo tisku“ R - 13353.
Název tisku: k průběhu jednání o možnosti zavedení nízkoemisních zón na území hlavního města Prahy.