Plánovaná stavba vznikne v oblasti Opatova v Praze 11 při východní straně Chilské ulice. Nacházet se bude u výjezdu z dálnice D1, kudy přijíždí do hlavního města nejvíce aut z jihovýchodního směru, zároveň bude na objekt navazovat stanice metra Opatov i autobusové zastávky.

„Letos začneme stavět nové P+R pro skoro 500 aut v blízkosti stanice metra Opatov a dálnice D1. Bude to unikátní dopravní stavba. Hledali jsme způsob, jak elegantně pracovat s okolním terénem, nezničit jej, začlenit do něj P+R parkoviště, a ještě z něj vytvořit nové místo plné zeleně pro trávení volného času. Z jedné strany parkoviště, z druhé park. Město není nafukovací a vyjednávání o pozemcích jsou složitá. Když to jde, musíme projekty spojovat,“ uvádí náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Parkovací dům je navržen jako čtyřpodlažní s polorampovým uspořádáním vnitřních ramp, které vykazuje nejnižší prostorové nároky. Parkovacích stání pro vozidla vznikne celkem 495, zároveň je zde navrženo 10 míst pro osoby těžce pohybově postižené a 43 stání, kde je možné parkovat s vozem na CNG nebo LPG. V objektu bude také možné odstavit 32 jízdních kol a u vyhrazených stání pro elektromobily budou umístěny dobíjecí stanice.

Součástí stavby navíc bude i park zaujímající plochu bývalého izolačního valu. V části, která bezprostředně přiléhá k západní části sousedního Domu s pečovatelskou službou Šalounova, má vzniknout klidový kout s posezením. Následně se terén zvedne až do výše parkovacího domu, kde bude vytvořena pobytová zelená střecha. Spodní a horní úroveň parku bude propojena trojicí betonových schodišť a bezbariérově dvěma rampami.

Důvodem vzniku celého projektu je nedostatečný počet stávajících parkovacích míst typu P+R v této lokalitě. Výstavbou vícepodlažního parkovacího objektu a jeho následným využitím řidiči osobních vozidel by se také měla snížit intenzita dopravy na přilehlých komunikacích. Zlepší se tak životní prostředí, především se sníží emise, exhalace a hlučnost. V neposlední řadě se kvůli přímé návaznosti na městskou hromadnou dopravu zlepší dostupnost širšího centra města pro řidiče z okrajových částí metropole a pro mimopražské.

V rámci aktuálního výběrového řízení na kompletní stavební práce podal nejvhodnější nabídku dodavatel „Společnost P+R Opatov – BAK – MTS DIZ - GG“, kterou tvoří jako vedoucí společník BAK stavební společnost, a.s., dále Metrostav DIZ s.r.o. a GEOSAN GROUP a.s. Náklady na výstavbu P+R Opatov činí 798,4 milionu Kč včetně DPH.