Celková rekonstrukce nosné konstrukce Barrandovského mostu, včetně rampy Strakonická a rampy K Barrandovu, je předmětem realizace 2. etapy. TSK aktuálně dokončila práce na přípravě projektové dokumentace a dne 10. listopadu 2021 zahájila veřejnou zakázku na stavební práce rekonstrukce vrchní stavby Barrandovského mostu dle smluvních podmínek FIDIC.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 547 milionů Kč. Nabídky je možné podávat do 20.12. 2021 a předpokládaný termín uzavření smlouvy s dodavatelem je v průběhu prvního čtvrtletí 2022.

„Uvědomujeme si, jaký dopad na řidiče může mít rekonstrukce Barrandovského mostu. Podle toho jsme taky nastavili hodnotící kritéria veřejné zakázky. 40 procent váhy bude hrát cena, dalších 40 procent bude doba dopravních omezení a zbylých 20 procent budou zkušenosti uchazeče. Takto se v historii města nikdy nic nesoutěžilo. Barrandovský most je nejvíce dopravně zatížený most v České republice a musíme se o něj starat. Proto klademe důraz na to, aby vliv na řidiče byl co nejmenší a stavba byla co nejkvalitnější,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.

„Barrandovský most je nejvytíženější komunikací v ČR, kudy projede více jak 140 tisíc aut denně. Výstavba první části byla ukončena v roce 1983 a toto je po padesáti letech první velká oprava, kterou si tento most zaslouží.  Údržba mostů v Praze je pro TSK jednou z hlavních priorit a děláme maximum, abychom dohnali dluh na investicích do oprav komunikací a mostů,“ dodává generální ředitel TSK Praha Jozef Sinčák.

Vzhledem k výsledkům diagnostického průzkumu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci Barrandovského mostu, včetně nájezdových ramp z ulice Strakonická (V035) a K Barrandovu (X038). V rámci ní dojde k odstranění mostního svršku na všech mostech, tzn. hlavních mostech přes Vltavu, rampě Strakonická a rampě Barrandovská, k obnově izolace a k vybudování nového mostního svršku. Hlavní mosty budou zesíleny vložením dodatečně předepnutých konstrukcí, na rampě Strakonické bude vyměněna nosná konstrukce. Součástí stavby budou náročná dopravně-inženýrská opatření, která významně ovlivní dopravu v dotčeném segmentu Prahy.

Projekt 2. etapy celkové rekonstrukce je rozdělen do 4 stavebních podetap tak, aby byla umožněna doprava na rekonstruovaném mostě ve 2 pruzích v obou směrech po celou dobu provádění prací. Realizace jedné podetapy se předpokládá v jedné stavební sezóně.

  • podetapa I – budou prováděny práce na jižní polovině jižního mostu, dále práce na Strakonické rampě, na spodní části rampy Barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Strakonická;
  • podetapa II – budou prováděny práce na severní polovině jižního mostu, dále práce na horní části rampy Barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu;
  • podetapa III – budou prováděny práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská;
  • podetapa IV – budou prováděny práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu.

Po dokončení jednotlivých etap bude stavební činnost přerušena na zimní přestávku a plně obnoven provoz na všech mostních konstrukcích. Celková doba realizace v letech 2022 až 2026 obsahuje rezervu jedné stavební sezóny pro koordinaci dopravních opatření s realizací Dvoreckého mostu. Zadavatel předpokládá pravděpodobně přerušení stavebních prací po dokončení 2. etapy v roce 2023.