• Prezenční listina je k nahlédnutí v kanceláři 241, Nová radnice, Praha 1, Staré Město, Mariánské nám. 2

Jednání zahájil a řídil náměstek primátora pro oblast infrastruktury a životního prostředí
ing. Jiří Nouza. Jednání bylo rozděleno do dvou bloků.

  1. výsledky měření imisí v roce 2013 na Spořilově
  2. realizace protihlukových opatření na Spořilově

Přílohy:

 

Souhlasí: Ing. Jiří Nouza
Zapsala: Bc. Sandra Ježková

 

V Praze dne 28. února 2014