• Prezenční listina je k nahlédnutí v kanceláři 241, Nová radnice, Praha 1, Staré Město, Mariánské nám. 2.

Pozvánka

Zápis

Prezentace