Dnem 1. července 2001 došlo k převodu evidence motorových vozidel z Policie ČR na okresní úřady. Od té doby Magistrát hl. m. Prahy vede registr silničních vozidel (RSV) v odboru dopravně správních agend (DSA).

Dne 1. ledna 2003 došlo k zániku okresních úřadů, jejich některá činnost přešla do krajů a jiná do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). V hl. m. Praze však z hlediska RSV nedošlo k zásadním změnám a proto i nadále odbor dopravně správních agend (DSA) podává informace za hl. m. Prahu.

Datem 6. října 2003 byla nainstalována nová verze programu RSV, která prováděla výpočet dle číselníku typů, což změnilo počet provozovaných vozidel v hl. m. Praze. Tím se ovšem změnila filozofie výpočtu evidovaných vozidel. V této aplikaci programu byl k dispozici algoritmus pro výpočet provozovaných vozidel, kterým bylo zjištěno o cca 130 000 (méně!) provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu. Proto jsou v tabulce "Počet provozovaných vozidel v letech 2001 - 2010" tato čísla odlišena červeně.

Od 31. března 2008 byla nainstalována nová verze programu RSV, kterou jak je vidět i z dolní tabulky, se výpočet vozidel vrátil na původní hodnoty před 6.10.2003. Čísla, která jsou v tomto přehledu použita, odpovídají současným možnostem výpočetní techniky a jejího programového vybavení na úrovni regionálního registru. Proto se číselné hodnoty od této doby vrátily k původnímu barevnému provedení.

Od 1.5.2012 došlo k přejmenování odboru dopravně správních agend (DSA) na odbor dopravně správních činností (DSC). Struktura statistik se zatím do 30.6.2012 nemění.

Od 9.7.2012 je v provozu  nový centrální registr vozidel (CRV). V této aplikaci není zatím statistika, teprve se připravuje.

Počet provozovaných vozidel v letech 2001 - 2017 v hl. m. Praze*

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Leden 798598 832468 844997 782307 794704 809643 821432 842975 972670  986750 1002094 1024624 978205 928912 968023 1016921 1114715
Únor 812181 832356 850709 781447 795766 810355 822057 843687 971642 987096 1002425 1026199 905878 930416 952007 1019495 1119695
Březen 814799 833112 844329 782482 797317 811371 823280 945076 973860 988138 1005399 1028997 705564 932839 961015 1026108 1126388
Duben 820214 834106 847823 783439 798717 812175 825360 950836 973151 989083 1007872 1031148 910300 936117 969214 1032143 1133006
Květen 821668 833192 853480 784197 800275 814448 828011 955698 974957 991152 1010170 1033418 913173 938805 976399 0 1138176
Červen 825185 832008 858343 785760 801723 816120 831199 960094 977466 993794 1012765 1036844 916452 942366 986668 0 1142996
Červenec 826017 835499 861778 789596 803654 817534 833751 965662 979699 994937 1015509 0 918690 945684 992465 1051967 1146226
Srpen 828309 832676 862721 791161 805189 818564 835500 969188 981358 995992 1017102 0 920332 948059 997046 1051985 1149294
Září 829328 834933 860132 791632 806042 819313 837029 972532 982574 997341 1019361 0 922354 950945 998710 1063299 1154376
Říjen 830585 836849 714662 792142 807560 820126 838796 975118 983596 999170 1021151 0 924833 954193 1004786 1067006  
Listopad 829573 838444 713418 791893 808382 820836 840035 975913 984845 1000428 1022647 974082 926691 957080 1012469 1074025  
Prosinec 832057 840293 712636 793300 808921 821249 842150 976674 985928 1001898 1024008 976921 927815 958721 1014335 1077476  

* Údaje do června 2012 ve starém reg. vozidel; nový registr vozidel od července 2012: údaje za měsíce červenec - říjen 2012 - nebyly z CRV dodány), od listopadu 2012 jsou údaje z nového Centrálního registru vozidel - CRV

Od roku 2004 se provádí statistika vozidel na základě nové verze programu, čímž jak uvedeno shora, se změnila celá filozofie této statistiky a byla proto vytvořena  tabulka nová, v níž jsou údaje průběžně doplňovány dle druhu.

Statistika evidovaných vozidel 2017 v hl. m. Praze

Název Kategorie  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
moped L1  2619 2617 2615 2620 2617 2620 2621 2617 2617 0 0 0
moped-tříkolka L2  46 46 45 45 45 45 43 43 44 0 0 0
motocykl L3  55031 55030 55046 55082 55104 55058 55052 55038 55013 0 0 0
motocykl s postranním vozíkem L4  524 524 523 523 523 524 524 524 524 0 0 0
motocykl-tříkolka L5  330 330 329 328 328 328 330 330 330 0 0 0
vozidlo max 8 osob M1  1212243 1219105 1227462 1235921 1243646 1250876 1257942 1261988 1268781 0 0 0
vozidlo víc než 8 osob, max 5000 kg M2  1104 1108 1113 1115 1118 1119 1123 1123 1124 0 0 0
vozidlo víc než 8 osob nad 5000 kg M3  5843 5868 5927 5971 6006 5972 5987 6011 6028 0 0 0
nákladní do 3500 kg N1  119584 119897 120364 120669 121017 121352 121869 122225 122615 0 0 0
nákladní nad 3500 kg, max 12000 kg N2  20284 20322 20385 20439 20471 20574 20635 20679 20723 0 0 0
nákladní nad 12000 kg N3  35587 35748 35978 36171 36337 36577 36795 36895 37088 0 0 0
přípojné vozidlo do 750 kg O1  56259 56335 56534 56730 56885 57152 57354 57459 57582 0 0 0
přípojné vozidlo nad 750 kg, max 3500 kg O2  15794 15864 15995 16161 16290 16464 16592 16639 16707 0 0 0
přípojné vozidlo nad 3500 kg, max 10000 kg O3  2070 2077 2079 2088 2105 2110 2119 2123 2125 0 0 0
přípojné vozidlo nad 10000 kg O4  20164 20231 20356 20522 20633 20773 20870 20959 21074 0 0 0
neurčeno . 4026 3996 3974 3960 3948 3932 3927 3921 3908 0 0 0
traktorový přívěs PT  7 7 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0
ostatní kategorie které nelze zařadit  599 601 604 605 600 602 603 604 605 0 0 0
nákladní terénní NT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
moped LA  6324 6319 6311 6318 6314 6290 6288 6280 6271 0 0 0
moped-tříkolka LB  150 151 149 148 148 147 149 149 151 0 0 0
motocykl LC  25938 25950 25958 26014 26014 26035 26028 26018 26004 0 0 0
motocykl s postranním vozíkem LD  26 26 26 27 28 29 29 29 29 0 0 0
motocykl-tříkolka LE  3703 3696 3692 3680 3666 3659 3658 3652 3639 0 0 0
  LM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
traktorový přívěs OT  49 46 46 45 45 45 45 45 45 0 0 0
traktor max 40 km/h, rozchod větší než 1150mm T1  1593 1604 1623 1638 1667 1695 1720 1737 1742 0 0 0
traktor max 40 km/h, rozchod menší než 1150mm T2  453 455 461 463 470 485 493 493 494 0 0 0
traktor max 40 km/h, hmotnost menší než 600 kg T3  30 31 34 35 36 43 55 64 68 0 0 0
traktory ostatní max 40km/h T4  38 38 39 40 40 44 44 45 45 0 0 0
pracovní stroj samojízdný SS  3603 3636 3652 3663 3699 3743 3793 3803 3819 0 0 0
pracovní stroj SP  32 40 46 46 46 46 46 46 46 0 0 0
vozidlo max 8 osob terénní M1G  32821 33175 33665 34121 34622 35050 35455 35713 36036 0 0 0
nákladní do 3500 kg terénní N1G 9126 9194 9228 9249 9296 9360 9373 9384 9403 0 0 0
nákladní nad 3500 kg, max 12000 kg - terénní N2G  215 218 220 222 222 224 230 230 231 0 0 0
nákladní nad 12000 kg terénní N3G 1949 1957 1961 1975 1990 2043 2070 2090 2098 0 0 0
přípojné vozidlo 3 3 3 4 4 5 5 5 5 0 0 0
traktorový přívěs do 1500 kg OT1  22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 0 0
traktorový přívěs nad 1500 kg, max 3500 kg OT2  100 101 100 101 101 101 101 101 101 0 0 0
traktorový přívěs nad 3500 kg, max 6000 kg OT3  106 106 106 107 111 113 115 115 117 0 0 0
traktorový přívěs nad 6000 kg OT4  295 296 296 301 303 306 309 309 308 0 0 0
pracovní stroj S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
pracovní stroj do 3000 kg SP1  13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0
pracovní stroj nad 3000 kg, max 6000 kg SP2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
pracovní stroj nad 6000 kg SP3  6 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0
pracovní stroj přípojný za traktor SPT  10 10 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0
traktor (kolový nebo pásový) ostatní 12 12 12 12 13 13 13 13 13 0 0 0
traktory zvláště široké T4.2  7 7 7 7 7 8 8 8 8 0 0 0
  L1e 104 106 111 122 129 144 160 166 170 0 0 0
  L2e 7 7 8 8 10 10 11 11 11 0 0 0
  L3e 4509 4610 4924 5317 5601 5963 6243 6363 6461 0 0 0
  L4e 13 13 14 14 14 14 15 17 18 0 0 0
  L5e 39 40 42 44 46 50 50 52 55 0 0 0
  L6e 55 54 55 57 60 60 68 69 69 0 0 0
  L7e 333 353 374 394 401 417 435 440 447 0 0 0
  T4.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
  T4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
  T5 25 26 25 25 25 22 22 22 21 0 0 0
  C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
  C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ra1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
  Rb1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ra2 13 13 12 13 15 17 18 18 18 0 0 0
  Rb2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ra3 53 53 56 57 59 62 73 76 78 0 0 0
  Rb3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
  Ra4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0
  Rb4 0 0 0 1 2 3 3 3 3 0 0 0
  Sa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sb1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0
  Sa2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
  Sb2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
  Sn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Z 49 52 55 54 56 62 65 67 71 0 0 0
  T42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0
  R3a 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0
  L71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L73 0 0 0 2 2 5 7 11 18 0 0 0
  L74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L31 0 0 9 37 74 127 169 185 199 0 0 0
  L32 0 0 8 14 26 61 93 101 116 0 0 0
  L33 0 0 38 92 158 227 273 299 331 0 0 0
  L34 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0
  L35 0 0 1 7 9 13 18 21 24 0 0 0
  L36 0 0 0 1 1 1 3 3 3 0 0 0
  L37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L11 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0
  L12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L51 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
  L52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L63 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  L64 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
  L61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  L62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  L51 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0
  L52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Celkem 1643965 1652174 1662783 1673512 1683293 1692913 1702234 1707530 1715778 0 0 0

Z položky celkem vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů oproti předchozím rokům. Příčin je několik. Jednou z příčin je pochopitelně nárůst počtu vozidel. Hlavní podíl na nárůstu činností ovšem ale je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem silničních vozidel.

Nová úprava programu porovnává počty vozidel proti číselníku typů.

Archiv: Přehled druhů provozovaných vozidel v hl. m. Praze

Kromě statistiky evidovaných druhů vozidel, ještě existuje statistika prováděných činností, tj. počet provedených úkonů v RSV v hl. m. Praze. Tyto informace jsou uvedeny ve spodní tabulce a to celkem za celý měsíc, vždy po uplynutí kalendářního měsíce:

Počet provedených úkonů v RSV v hl. m. Praze

Rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
2001 48328 35931 43402 35905 47020 44794 38072 37226 30391 44715 38164 32373 476321
2002 42811 42826 43540 48795 57083 48495 42845 46575 41483 47733 43980 44377 550543
2003 45637 40271 63242 63745 56592 66586 67130 54513 70616 61098 46959 49029 685418
2004 42291 46936 56670 50704 53307 55906 42294 45515 53162 46990 55515 57468 606758
2005 42549 43626 48216 56215 59484 57172 39173 51938 46767 51421 53087 49269 598917
2006 49797 49140 59320 52299 61806 59786 47342 57833 51666 57235 60374 45978 652576
2007 52833 50392 57667 53967 58415 60203 47099 55810 52838 60636 56164 44367 650391
2008 56305 51859 52157 50535 44243 66411 53659 45994 53881 54213 61246 67010 657822
2009 56373 49117 77713 59646 112174 55253 46509 135600 71056 48939 104338 76912 897631
2010 75029 53388 99966 83894 76537 101792 62403 71451 72583 78657 71948 73685 921333
2011 69206 50652 89688 81315 84416 82271 65627 72439 73870 82893 78525 73454 904356
2012 72983 65776 79212 90595 88512 83064 36463 62877 58792 76506 67263 48540 830583
2013 63170 56221 61820 65420 69318 60647 69316 57299 61044 68649 63801 55248 751953
2014 66106 59790 67059 68657 65022 67573 75524 60882 70308 71648 64552 73253 810374
2015 46123 66151 78690 84393 80316 97386 87175 74189 77864 79877 105018 119680 996862
2016 73911 84969 87791 90720 91783 92059 72282  77159 80487  89186 86393 77403 1004143
2017 78832 77841 93457 77782 91916 88637 63500 76219 64410        

Z položky celkem vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů oproti předchozím rokům. Příčin je několik. Jednou z příčin je pochopitelně nárůst počtu vozidel. Hlavní podíl na nárůstu činností ovšem ale je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem silničních vozidel.


Legislativní podklady:

  • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn.