Hlavní dodavatelé
SATRA, spol. s.r.o.
METROSTAV a.s.
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
EUROVIA CS, a. s.
Inženýring dopravních staveb, a.s.
VIS, a.s.