Řešení základního komunikačního sytému v Praze má poměrně dlouhou historii. Systém nadřazených dopravních okruhů byl připravován od 70. let minulého století, do roku 1989 se počítalo se třemi okruhy, poté byl systém redukován na okruhy dva – vnější a vnitřní silniční okruh.

Tunelový komplex Blanka (TKB nebo jen Blanka) je součástí vnitřního silničního okruhu - Městského okruhu (MO).

V provozu je jižní a západní část MO v trase od Štěrboholské radiály Jižní spojkou na Barrandovský most (vybudováno v 80. letech).

MO pokračuje rozšířenou částí Strakonické ulice a tunely Zlíchovským (otevřen v roce 2002), Mrázovkou (otevřena 2004) a Strahovským (otevřen1997) na Břevnov v délce zhruba 18 km. Zde se napojuje Tunelový komplex Blanka, který okruh vede pod Letnou a Stromovkou na pravý břeh Vltavy u Pelc-Tyrolky.

Pokračování MO přes Balabenku ke Štěrboholské radiále v délce téměř 9 km bylo navrženo ve variantách, o definitivním řešení se rozhoduje.

Po dokončení by měl mít MO délku zhruba 33 km.

Původně měl být TKB zprovozněn v roce 2011, později se termín posunul na jaro 2014, dále se uvažovalo o říjnu 2014, další datum bylo 15. září 2015, definitivně je to 19. září 2015.

90. léta minulého století -  Praha stála před rozhodnutím – vybrat jednu ze tří variant tunelů pojmenovaných Dana, Hana a Blanka, které se lišily vedením i částečně navrhovanou technologií ražby,

1999  - vybrána varianta Blanka, vedení schváleno v územním plánu,

2005 - dokončena průzkumná štola budoucího tunelu Blanka (zahájena 2002, vedla pod stropem plánovaného tunelu),

2006 - vítězem tendru na výstavbu Blanky se stala společnost Metrostav,

2007 – zahájení stavby, práce začaly na Letné i v Troji,

2008

 • květen propad půdy ve Stromovce,
 • říjen další propad půdy ve Stromovce,

2010 – červenec propad půdy Brusnice,

 2011 – červenec „poslední kubik“ - skončila ražba tunelů,

2013 - listopad Metrostav přerušil stavbu,

2014 – duben Metrostav obnovil práce na stavbě,

 •  září – náměstek primátora Jiří Nouza: Blanka se otevře 2. prosince,
 •  listopad – kandidátka na primátorku Adriana Krnáčová: termín je březen 2015,

2015

 • únor - náměstek primátorky Petr Dolínek: zprovoznění tunelu bude muset odložit kvůli poničeným kabelům technického zabezpečení – dodavatel ČKD Praha DIZ,
 • duben – Memorandum Prahy a ČKD Praha DIZ o výměně kabelů,
  • dohoda Prahy a dodavatelů: tunel mohl být uveden do zkušebního provozu 15. září,
 •   červen – začala výměna poškozených kabelů,
 •   červenec - náměstek primátorky Petr Dolínek: tunel by se mohl otevřít 20. září,
 •   září - náměstek primátorky Petr Dolínek: tunel se otevře již 19. září.