Technická data tunelového komplexu Blanka
 Celková délka    6 382 m  
 Brusnický tunel délka    
 Severní tubus:    1 405 m  
 Jižní tubus:    1 398 m  
 Dejvický tunel délka    
 Severní tubus:    1 007 m  
 Jižní tubus:    1 005 m  
 Bubenečský tunel délka    
 Severní tubus:    3 090 m  
 Jižní tubus:    3 086 m  
 Objem stavebních prací    
 Celkový objem hloubených objektů    1 270 000 m3  
 Celkový objem ražených objektů    944 000 m3 
 Technické údaje    
 Návrhová rychlost   70 km/h  
 Šířka jízdních pruhů   3,5 m  
 Výška průjezdného profilu   4,8 m  
 Maximální stoupání   5%