Brusnický tunel

vede od severního portálu Strahovského tunelu ulicí Patočkova nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekova vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.

  • Křižovatka Malovanka, výjezd z Brusnického tunelu

Křižovatka Malovanka, výjezd z Brusnického tunelu

  • Křižovatka Prašný most, výjezd z Brusnického tunelu

Křižovatka Prašný most, výjezd z Brusnického tunelu

Dejvický tunel

začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce hloubenými tunely třídou Milady Horákové až na Letnou, kde je umístěna křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.

  • Výjezd z Dejvického tunelu na křižovatku Prašný most

Výjezd z Dejvického tunelu na křižovatku Prašný most

  • Modernizace prostoru v okolí křižovatky Prašný most

Modernizace prostoru v okolí křižovatky Prašný most

Bubenečský tunel

pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho je 2 230 m ražených.

  • Vjezd do Bubenečského tunelu v křižovatce U Vorlíků

Vjezd do Bubenečského tunelu v křižovatce U Vorlíků

  • Ražený třípruhový tunel pod Letnou

Ražený třípruhový tunel pod Letnou