S tím, jak se intenzity provozu v hlavním městě neustále zvyšují, snižuje se i ochota rodičů posílat své potomky do školy samotné pěšky. Vzrůstá naopak tendence vysazovat děti při cestě do práce autem přímo před školou, čímž se obzvláště v ranních špičkách bezpečnost před školami zhoršuje. Zásadní vliv na bezpečnost chodců má jak uspořádání a vzhled dopravního prostoru, tak i chování účastníků provozu, proto se program BCŠ snaží změnit nejen dopravní infrastrukturu v ulicích, ale i dopravní návyky školáků. Cílem celoročního programu je konkrétními úpravami zabezpečit a zpříjemnit pěší přístup ke škole, motivovat žáky i rodiče k chůzi či jízdě na kole při cestách do a ze školy a učit je bezpečnému a ohleduplnému pohybu po městě.

Během projektů BCŠ na jednotlivých školách budou žáci či studenti, pedagogové a také rodiče aktivně zapojeni především do procesu identifikace nebezpečných míst i navrhování úprav, zejména ve fázi mapování cest do a ze školy. Pod vedením projektanta také v okolí školy proběhne dopravní průzkum, při němž děti monitorují intenzity dopravy i dopravní chování všech účastníků provozu – řidičů, chodců i cyklistů. Aby se mladá generace znovu naučila stoupnout si na vlastní nohy, uspořádají školy pěší dny, během nichž budou děti motivovány k tomu, aby přišly samy nebo s rodiči do školy pěšky či přijely na kole, nebo urazily po svých alespoň kus cesty bez auta. Výstupem školních projektů bude dopravní studie sloužící jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a Magistrátem hl. města Prahy o realizaci návrhů.

Školy realizací programu získají přehled o tom, jak se žáci do školy dopravují, podrobnou analýzu dopravní situace ve svém okolí i praktické podklady pro její zlepšení a v neposlední řadě také výukový program pro aktivní dopravní výchovu. Program BCŠ pomáhá dětem spoléhat se více na sebe a na svůj fyzický výkon, vzbuzuje u nich větší zájem o přirozený pohyb, kterého se jim často nedostává, i zájem o své okolí a veřejný prostor.

 Za 10 let existence programu se Pražským matkám ve spolupráci s pražským magistrátem, městskými částmi a policií podařilo usnadnit pěší pohyb a zklidnit dopravu na desítkách lokalit, viz. http://www.prazskematky.cz/fotogalerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni/

Vyhlášení programu BCŠ a přihlášku pro rok 2017 naleznete na: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/

Informace o průběhu ročníku 2016 (odkazy na stránky školních projektů): http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/skoly-2016/

  Kontakty: