Jednou z činností hlavního města Prahy je i aktivita v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP). Koordinaci zajištuje odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s pracovní skupinou BESIP, kde jsou zástupci Policie, Ministerstva dopravy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sdružení Pražské matky nebo Auto*mat.

V oblasti úprav dopravního prostředí průběžně dochází k vyhledávání a řešení lokalit s vysokým potenciálem rizika nehody, vytváření příjemného a bezpečného prostředí ve městě a ke zklidňování dopravy zejména v okolí škol. Město rovněž dbá na adekvátní podobu prevence nehodovosti a dopravní výchovu dětí, mj. prostřednictvím dětských dopravních hřišť.

Podněty a požadavky na úpravy dopravní infrastruktury

Pakliže Vás trápí nebezpečný přechod, křižovatka, úsek pozemní komunikace nebo jiné místo, obraťte se primárně na městskou část, na jejímž území se problém nachází. Na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy jsou přijímány pouze žádosti jednotlivých městských částí, žádosti a podněty občanů, organizací nebo spolků jsou předány příslušné městské části k prvnímu posouzení, jakožto orgánu s místní znalostí. Od městské části jsou pak požadovány informace, na jejichž základě lze objektivně posoudit a stanovit priority v rámci všech požadavků na území hl. m. Prahy. Jejich přehled je k nahlédnutí zde. Požadavky jsou hodnoceny ve spolupráci s pracovní skupinou BESIP během března daného roku a na základě následujících kritérií:

 1. Nehodovost dané lokality
 2. Přístup ke škole
 3. Přístup k lokálnímu centru
 4. Přístup k MHD
 5. Intenzity provozu
 6. Parametry komunikace (počet jízdních pruhů, tramvaj a vozidla současně apod.)
 7. Náklady na úpravu lokality
 8. Nedodržování rychlosti (pakliže jsou k dispozici data z měření)
 9. Zohlednění negativních dopadů navrženého řešení
 10. Estetika navrženého řešení
 11. Vlastní zhodnocení lokality

Jen pro představu, co se mj. za posledních 10 let realizovalo

 • 320 zpomalovacích prahů,
 • 170 dělicích ostrůvků,
 • 90 úprav křižovatek,
 • 170 přisvětlení přechodů pro chodce a mnohé další.