V loňském roce zemřelo na pražských komunikacích celkem 20 lidí. Proč se nedaří toto číslo snížit nebo ještě lépe jej zcela vynulovat? Proč i nadále schází vzájemný respekt jednotlivých účastníků? Proč stále spěcháme na úkor vlastní bezpečnosti?

Základní přehled statistik dopravní nehodovosti na území hl. m. Prahy od roku 2012

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
nehod celkem 17 795 18 593 19 306 21 478 22 876 23 032 22 767 21 458
usmrceno 26 29 18 25 21 17 31 20
těžce zraněno 236 228 206 179 194 156 182 114
lehce zraněno 2 009 2 116 2 070 2 081 1 983 1 951 2 165 1 958

 

Ministerstvo dopravy ČR zpracovalo Národní strategii BESIP pro období 2011-2020 (též NSBSP, dokument schválený Vládou ČR), jejímž hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob. Pro každý kraj ČR byly stanoveny počty každoročně usmrcených a těžce zraněných, aby byla tato strategie naplněna. Hl. m. Praha bylo až do roku 2015 jedním z mála krajů, kde se dařilo splňovat dílčí cíle. Jak je patrné z následující tabulky, v roce 2015 ale došlo k překročení počtu usmrcených osob. Více informací o tomto dokumentu naleznete na www.ibesip.cz.

 

NSBSP  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
usmrceno 31 29 26 24 22 21 19 17 16
těžce zraněno 302 288 275 263 251 239 228 218 208

 

Přehled o dopravních nehodách v libovolné lokalitě, správním území nebo na pozemní komunikaci získáte jednoduše na webovém portálu www.jdvm.cz.

Typické problémy v Praze

 • řidiči se plně nevěnují řízení

Ze svého auta si dělají kancelář na kolečkách. Telefonováním za jízdy si prodlužují běžnou reakční dobu o 1,5 sekundy, tedy téměř ji zdvojnásobují!

 • řidiči ve spěchu parkují, kde nemají

Brání výhledu před přechodem pro chodce, stojí v křižovatce nebo na chodníku a omezují volný průchod nebo průjezd jiných vozidel včetně jednotek integrovaného záchranného systému.

 • chodci přechází mimo místa k tomu určená

V roce 2015 zemřeli v Praze čtyři chodci jen díky tomu, že se pohybovali v místech, kde neměli co dělat. Chodci, přestože máte na přechodu přednost, přecházejte s rozumem.  Srazí-li vás auto jedoucí 60 km/h, máte šanci na přežití jen 10 %.

 • chodci podceňují význam reflexních prvků

Především v okrajových částech Prahy dbejte na vlastní viditelnost. Tmavé oblečení za snížené viditelnosti téměř znemožňuje včasné zahlédnutí. Světlé oblečení zvyšuje viditelnost chodce 2 x a reflexní prvky dokonce až 4 x.

 • chodci nerespektují přednost tramvaje

Na přechodu pro chodce má tramvaj přednost, už jen proto, že má dlouhou brzdnou dráhu a srážky s ní mají tragické následky. V roce 2018 nepřežilo střet s tramvají 8 chodců.

 • cyklisté nerespektují pravidla silničního provozu

Byť se situace postupně zlepšuje, nadále není problém spatřit cyklistu na chodníku nebo na zastávce.

 • cyklisté jezdí bez ochranné přilby

V hlavě máme všechna důležitá centra lidského těla, proto jakékoliv poškození může mít fatální následky. I když jste si vědomi své zručnosti jízdy, nikdy nevíte, jaká situace může nastat. V tomto ohledu jsou lékaři zajedno a důrazně doporučují nosit helmu v každém věku. Nebo jinak – v autě se připoutáte, ale na kolo si helmu nevezmete?

 • chybí vzájemný respekt všech účastníků provozu

Platí napříč všemi druhy dopravy. Základní a nepsané pravidlo, bez kterého nebudou fungovat žádná jiná. Každý z nás někdy jede autem, hromadnou dopravou, na kole nebo jde pěšky. Buďme k sobě ohleduplní a předcházejme tak dopravním nehodám.

Další zajímavé informace

 • průměrná doba šetření nehody v Praze je 30-45 minut
 • cena společnosti za usmrcení při nehodě je 19 mil. Kč, za těžké zranění 5 mil. Kč (dle metodiky Centra dopravního výzkumu)
 • dráha do zastavení při 30 km/h je 13 m, při 70 km/h je to 49 m
 • v roce 1990 bylo usmrceno 94 osob