V rámci prevence dopravní nehodovosti dochází průběžně k realizaci různých akcí, které jsou organizovány Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR, Ministerstvem dopravy nebo neziskovými organizacemi. Jedná se zejména o následující akce:

  • Dopravní soutěž mladých cyklistů
  • přednášky na školách
  • distribuce materiálů Ministerstva dopravy na školy
  • podpora dětských dopravních hřišť
  • Evropský týden mobility
  • podpora dopravní výchovy pro dospělé (ve spolupráci s ÚAMK a Autoklubem ČR)
  • divadelní představení
  • metodická koordinace dopravní výchovy na školách
  • dohled nad provozem (měření rychlosti, dohled u přechodů pro chodce)

Mapa DDH 2016