Úprava křižovatky Čakovická – Letňanská – Ke Klíčovu, Praha 9

Složitá, nebezpečná a nepřehledná křižovatka s pěti rameny byla nahrazena okružní křižovatkou. Došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti v křižovatce, kde mj. odbočují autobusy MHD do garáží Klíčov, dále byly doplněny pěší a cyklistické vazby včetně přisvětlení přes celou křižovatku.
 

před realizací... ...po realizaci

Úprava křižovatky Topolová – Macešková – Karafiátová, Praha 10

Nevyhovující a nebezpečné pěší vazby přes křižovatku v blízkosti základní a mateřské školy byly vyřešeny vložením dělícího ostrůvku na přechod pro chodce v ul. Topolová a dále vytvořením nového přechodu podél ul. Topolová a parkujících vozidel. Realizace proběhla v roce 2019 v návaznosti na program Bezpečné cesty do školy, který proběhl na místní škole.
 

před realizací... ...po realizaci

Nový přechod pro chodce v ul. Branická, Praha 4

V blízkosti zastávek autobusu Dolnokrčská v ul. Branická byl realizován nový přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem a přisvětlením.
 

před realizací... ...po realizaci

Zklidnění dopravy v ulici Kořenského před ZŠ, Praha 5

Došlo zde ke zklidnění dopravy před ZŠ formou zpomalovacího prahu a zúžení jízdního pruhu. Před školou vznikla chodníková plocha pro děti na úkor parkovacích míst. Realizace proběhla v roce 2018 v návaznosti na program Bezpečné cesty do školy, který proběhl na místní škole.
 

před realizací... ...po realizaci

Nový přechod v ulici K Libuši, Praha – Kunratice

Došlo zde k vytvoření nového přechodu k zastávce, jeho přisvětlení a návazného chodníku podél ulice pro lepší přístupnost chodců. Realizace proběhla v roce 2018 v návaznosti na program Bezpečné cesty do školy, který proběhl na místní škole.
 

před realizací... ...po realizaci

Přesun a úprava přechodu v ul. Mladoboleslavská (MHD Letecké muzeum), MČ Praha 19

Došlo zde k přesunu přechodu do příznivější polohy, jeho přisvětlení a úpravy přístupu na zastávku autobusu.
 

před realizací... ...po realizaci

Úprava křižovatky Radlická – Stodůlecká

Původně zde byl přechod přes čtyři jízdní pruhy. Nově zde došlo k vytvoření středního dělícího ostrůvku na úkor jednoho pruhu, úpravě přechodu na bezbariérový a vyhrazení jízdního pruhu pro pravé odbočení do ulice Stodůlecká.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava křižovatky Radlická – Stodůlecká  po realizaci... - Úprava křižovatky Radlická – Stodůlecká

Zbraslavské náměstí, Praha – Zbraslav

Došlo zde k vytvoření středních dělících ostrůvků na dvou přechodech a jejich úpravě na bezbariérové. Přechody zajišťují přístup autobusových zastávek a jsou významné pro lokální vazby.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Zbraslavské náměstí, Praha – Zbraslav  po realizaci... - Zbraslavské náměstí, Praha – Zbraslav

Nový přechod pro chodce v ul. Ruská (MHD Pod Rapidem), Praha 10

Byl zde vytvořen nový bezbariérový přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem pro lepší přístupnost autobusové zastávky a Městské knihovny.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... -  Nový přechod pro chodce v ul. Ruská (MHD Pod Rapidem), Praha 10  po realizaci... - Nový přechod pro chodce v ul. Ruská (MHD Pod Rapidem), Praha 10

Úprava křižovatky Nikoly Vapcarova – Poljanovova, Praha 12

Došlo zde k vytvoření nového bezbariérového přechodu pro chodce, kudy chodí mj. děti do základní školy, a úpravě křižovatky tak, že se stala přehlednější a bezpečnější pro všechny účastníky. Realizace proběhla v roce 2015.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava křižovatky Nikoly Vapcarova – Poljanovova, Praha 12  ...po realizaci - Úprava křižovatky Nikoly Vapcarova – Poljanovova, Praha 12

Úprava přechodu pro chodce Podleská (MHD Na Blanici), Praha 22

Došlo zde k vytvoření středního dělícího ostrůvku, úpravě přechodu na bezbariérový a přisvětlení přechodu v místě zastávky autobusu. Realizace proběhla v roce 2015.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava přechodu pro chodce Podleská (MHD Na Blanici), Praha 22  ...po realizaci - Úprava přechodu pro chodce Podleská (MHD Na Blanici), Praha 22

Úprava křižovatky V Rovinách – Horáčkova, Praha 4

Došlo zde k vytvoření středního dělícího ostrůvku, úpravě přechodu na bezbariérový a úpravě napojení vedlejší komunikace. Místo se nachází v blízkosti základní školy. Realizace proběhla v roce 2015.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava křižovatky V Rovinách – Horáčkova, Praha 4  ...po realizaci - Úprava křižovatky V Rovinách – Horáčkova, Praha 4

 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava křižovatky V Rovinách – Horáčkova, Praha 4  ...po realizaci - Úprava křižovatky V Rovinách – Horáčkova, Praha 4

Úprava křižovatky Koněvova – Na Jarově, Praha 3

Došlo zde k posunu přechodu pro chodce do příhodnějšího místa, vytvoření středního dělícího ostrůvku na úkor v levém jízdním pruhu v obou směrech a úpravě přechodu na bezbariérový. Realizace proběhla v roce 2015.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava křižovatky Koněvova – Na Jarově, Praha 3  ...po realizaci - Úprava křižovatky Koněvova – Na Jarově, Praha 3

Úprava přechodu pro chodce Bavorská (MHD K Fialce), Praha 13

Došlo zde k přesunu přechodu pro chodce do příhodnějšího místa, vytvoření středního dělícího ostrůvku, úpravě přechodu na bezbariérový a přisvětlení přechodu v místě zastávky autobusu. Realizace proběhla v roce 2015.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava přechodu pro chodce Bavorská (MHD K Fialce), Praha 13  ...po realizaci - Úprava přechodu pro chodce Bavorská (MHD K Fialce), Praha 13

Úprava přechodu pro chodce Náchodská (MHD Stoliňská), Praha 20

Došlo zde k vytvoření středního dělícího ostrůvku, úpravě přechodu na bezbariérový a přisvětlení přechodu v místě zastávky autobusu. Dále byl vytvořen stavební zpomalovací práh na vjezdu / výjezdu z vedlejší komunikace. Místo se nachází v blízkosti základní školy. Realizace proběhla v roce 2014 v návaznosti na program Bezpečné cesty do školy, který proběhl na místní škole.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava přechodu pro chodce Náchodská (MHD Stoliňská), Praha 20  ...po realizaci - Úprava přechodu pro chodce Náchodská (MHD Stoliňská), Praha 20

 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Úprava přechodu pro chodce Náchodská (MHD Stoliňská), Praha 20  ...po realizaci - Úprava přechodu pro chodce Náchodská (MHD Stoliňská), Praha 20

Vitošská, Praha 12

Došlo zde k vytvoření stavebního zpomalovacího prahu a úpravě přechodu na bezbariérový v místě intenzivní pěší vazby na zastávky autobusu a tramvaje. Realizace proběhla v roce 2014.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Vitošská, Praha 12  ...po realizaci - Vitošská, Praha 12

Biskupcova – Ambrožova, Praha 3

Došlo zde k vytvoření stavebního zpomalovacího prahu, nové pěší bezbariérové vazbě, celkovému zklidnění dopravy v místě a rozšíření prostoru pro pěší na úkor vozovky. Místo se nachází v blízkosti základní školy. Realizace proběhla v roce 2014 v návaznosti na program Bezpečné cesty do školy, který proběhl na místní škole.
 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Biskupcova – Ambrožova, Praha 3  ...po realizaci - Biskupcova – Ambrožova, Praha 3

 

před realizací... ...po realizaci
 před realizací... - Biskupcova – Ambrožova, Praha 3  ...po realizaci - Biskupcova – Ambrožova, Praha 3