Rozvoj cyklistické dopravy v Praze se řídí dvěma základními strategickými dokumenty. Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 a Generelem cyklistické dopravy.

Rozvojem cyklistické dopravy na národní úrovni se zabývá Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020. Náhled 

KONCEPCE

Současně platná Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 byla vypracována v roce 2010 a schválena Usnesením Rady HMP č. 1776 ze dne. 26. 10. 2010. V září roku 2014 byla Radou HMP schválena její aktualizace (Usnesení č. 2460 ze dne 9. 9. 2014). Aktuální znění naleznete ZDE

Hlavním cílem je: Zvýšit přepravu cestujících na kole v Praze na 5-7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2-3 % celkové přepravní kapacity v zimě.

Hlavními nástroji jsou:

  • Komunikace s veřejností
  • Spolupráce s městskými částmi
  • Rozvoj infrastruktury

GENEREL

Generel je termín (dříve generální plán) označující dokumenty používané jako podklad pro územní plánování. Cyklogenerel byl vypracován v rámci příprav změny územního plánu hl. m. Prahy  v roce 2010 a navrhuje koncepčně řešenou síť celopražských cyklistických tras s různými prioritami. Náhled

Aktualizovaná verze cyklogenerelu je k dispozici na geoportálu  hl. m. Prahy. Náhled.

Generel sám o sobě není právně závazný dokument, ale jedná se o dokument, který nejlépe řeší síť cyklistických tras ve vzájemné provázanosti a je tak významným podkladovým materiálem pro jakékoliv rozhodování o cyklistické infrastruktuře.