Rozvojem cyklistické dopravy se na národní úrovní zabývá Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030, ke stažení ZDE.

Naplňování národní koncepce na úrovni Prahy zajišťuje dokument Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – Akční plán pro roky 2019 – 2023.

Naplňováním cíle č.110 v Plánu udržitelné mobility byl vytvořena Strategie aktivní mobility v Praze. Tento dokument je hlavním strategickým dokumentem hl. m. Prahy pro oblast aktivní mobility (pěší a cyklistické dopravy). Strategie byla schválena Radou hl. m. Prahy prostřednictvím Usnesení RHPM č. 1859 ze dne 1. 8. 2022.
 

Strategie aktivní mobility v Praze ve stručnosti pracuje s tím, že veřejná prostranství při významných cílech dopravy v území budou primárně řešena s prioritou aktivní mobility formou sdílených prostorů či s vyloučením automobilové dopravy. Jako výraz podpory aktivní mobility při cestách „zdroj-cíl“ i při cestách kombinovaných s veřejnou dopravou Praha systematicky realizuje veřejná prostranství či úseky ulic při významných cílem v území (úřady, školy, komunitní centra, kulturní instituce, obchodní či administrativní centra, stanice či zastávky metra a železnice) formou upřednostňující aktivní mobilitu a veřejnou dopravu, tedy ve formě pěších zón (s povoleným vjezdem cyklistů) zajišťující vyloučení motorové dopravy či formou sdílených prostorů.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy

Současně platná Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 byla vypracována v roce 2010 a schválena Usnesením Rady HMP č. 1776 ze dne. 26. 10. 2010. V září roku 2014 byla Radou HMP schválena její aktualizace, Usnesením č. 2460 ze dne 9. 9. 2014. Dne 7.3.2022 byla Koncepce prodloužena do roku 2030 a to usnesením Rady HMP č. 418. Aktuální znění naleznete ZDE.


Hlavním cílem je:

  • Zvýšit přepravu cestujících na kole v Praze na 5-7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2-3 % celkové přepravní kapacity v zimě.


Hlavními nástroji jsou:

  • Komunikace s veřejností
  • Spolupráce s městskými částmi
  • Rozvoj infrastruktury

Systém celoměstských cyklotras hlavního města Prahy

Dokument předkládá koncept celoměstského systému cyklotras pro rok 2022, schválený Usnesením Rady HMP č. 3113 ze dne 5. 12. 2022, ke stažení ZDE.


Systém je rozdělen do třech základních kategorií:

  • Nadřazené cyklotrasy, které jsou značeny čísly A1 až A9 a cyklotrasa A50. Jsou, dle Strategie aktivní mobility, realizované v nejvyšším standardu cyklistických opatření. Jedná se o nejvýznamnější trasy celoměstského význa­mu či průběh významných tras ná­rodního významu územím Prahy.
  • Páteřní cyklotrasy jsou značeny čísly A10-A49, jedná se o významné trasy celoměstského významu a dle Strategie aktivní mobility jsou vedeny ve vyšším kvalitativním opatřením pro cyklisty.
  • Hlavní cyklotrasy jsou značené čísly A100-599 a jedná se o ostatní trasy celoměstského významu.