Letos se počítá s 30 miliony na investice a dalších dalšími 15 milionů miliony na neinvestiční akce. Od roku 2005 pak město investovalo do cyklostezek a cyklotras necelou půlmiliardu korun. (viz tabulka).

Nejsou to levné stavby

V Praze je zatím na 150 kilometrů cyklotras, které často navazují na středočeské cyklostezky, které jsou oblíbeným cílem cykloturistů. Ve středních Čechách najdete na 320 kilometrů cyklostezek. Stavby cyklostezek jsou někdy velmi náročné. Před lety přišly tři mosty na 150 milionů korun, což bylo terčem kritiky. Tehdy se uvažovalo o další   velké investici - objezdu kolem Vyšehradské vyšehradské skály. Bude se stavět? „Uvažuje se o nové náplavce, která by skálu obcházela, ale je to finančně náročné.   Složitá jsou i jednání s památkáři, zatím se nepodařilo získat jejich souhlas. Vyšehradský tunel není úplná překážka, nebrání cyklistům jít skrz, pouze není dostatečně široký a cyklisté mají povinnost kolo v délce asi 35 metrů   vést. To je sice nepříjemné, hlavně na nejzatíženější cyklistické trase A2, ale není to nepřekonatelné,“ uvedl   náměstek primátorky Petr Dolínek.

Pražané na kole

V Praze jezdí na kole kolem 475 tisíc lidí. Asi 333 tisíc užívá kolo nejméně jednou měsíčně. Podíl cyklistů na pražské dopravě činí podle výzkumu z roku 2012 asi 2,7 procenta.   Výzkum naznačil, že dalších asi 125 tisíc Pražanů by v případě zlepšení podmínek využívalo kolo po Praze častěji. Od roku 2002 narostla cyklistická doprava téměř sedmkrát.