Před úřadem městské části Praha 5 se sešlo 23.6. 2015 celkem dvanáct cyklokoordinátorů a tentokrát všichni na kole. Pro účastníky byla odborem RFD připravena trasa dlouhá deset kilometrů vedoucí jak přes příkladová řešení, tak přes problematická místa. Průvodcem po infrastruktuře byl urbanista a specialista na bezmotorovou dopravu Ing. arch. Tomáš Cach. Skupinku doplnil také koordinátor projektu Cyklisté sobě Vašek Kříž, cyklokoordinátor TSK Petr Introvič a cyklokoordinátor Středočeského kraje Pavel Klimeš.

Projížďka začínala u Anděla a pokračovala přes Janáčkovo nábřeží na Kampu. U Mánesova mostu byla zmíněna příprava projektu, který řeší jeho podjezd a napojení na Kosárkovo nábřeží. Dále se pokračovalo po druhé straně Vltavy až na Řásnovku – okolo TSK. Přes náměstí Republiky, Hybernskou skrz křižovatku U Bulhara se vyjelo na Vítkovskou drážní stezku. Drážní stezka vedoucí přes původní železniční most nad Husitskou a skrz původní železniční tunel je pražský unikát. Bohužel končí nedořešeným úsekem Na Krejcárku. To je další z míst, u kterého byla obnovena příprava projektové dokumentace.

Setkání bylo zakončeno na Palmovce, kde se cyklokoordinátoři společně pobavili o dalším směřování a dostali odpovědi na otázky, které vzešly z prvního setkání.

Další setkání je plánováno na podzim 2015.