Aktuality

Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
 • 29. 3. 2011 Po Praze kolo zdarma i ve vlaku
  Od 2.4.2011 přeprava kol jako spoluzavadla ve vlacích zdarma.
 • 27. 12. 2010 Cyklistů v Praze stále přibývá
  Sledování intenzity cyklistické dopravy a potřeb cyklistů se každoročně rozšiřuje. Přinášíme přehled statistických údajů získaných v roce 2010. Velmi komplexní data poskytuje celoročně po 24 hodin denně 10 automatických sčítačů s on-line výstupy, TSK hl. m. Prahy dodala přehled výstupů za 1. pololetí 2010.
 • 27. 12. 2010 Z Prahy 6 do centra Pelléovou ulicí
  Dne 1.9.2010 byly uvedeny do provozu zrekonstruované povrchy ulice Milady Horákové nad novostavbou Městského okruhu, které zahrnují i integrační řešení cyklistické dopravy. V koordinaci s úpravami křižovatky Špejchar byly realizovány i úpravy dopravního režimu Pelléovy ulice, kde byl zřízen protisměrný cyklopruh, který zásadně cyklistům zásadně zlepšil jízdu z Prahy 6 do centra.
 • 27. 12. 2010 Nová cykloobousměrka v Radotíně
  Doposud nebylo v Praze příliš zvykem při zjednosměrňování ulic brát v potaz cyklisty - v některých případech se podařilo tuto zjednosměrněním vytvořenou bariéru dodatečně odstranit.
 • 27. 12. 2010 Prokopským údolím jasněji a pohodlněji
  V květnu 2010 byly nově vyznačeny cyklotrasy A12, A33, A112 a A120 v Prokopském údolí a přilehlém okolí.
 • 15. 11. 2010 Cyklistů v Praze stále přibývá
  V roce 2010 byla provedena každoroční sčítání cyklistů na celoměstských profilech a po dvou letech i anketní průzkum.
 • 26. 10. 2010 Koncepce rozvoje cyklodopravy do roku 2020
  Dne 26.10.2010 Rada hl. m. Prahy schválila a přijala Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020.
 • 26. 10. 2010 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020
  Rada hl. m. Prahy schválila a přijala Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020, jako základní materiál pro další rozvoj městské cyklistiky a to nejen jako druhu rekreace, ale především v jejím dopravním významu.
 • 19. 10. 2010 Z Prahy 6 do centra Pelléovou ulicí
  Dne 1.9.2010 byl v Pelléově ulici zprovozněn protisměrný cyklopruh, který zásadně cyklistům zásadně zlepšil jízdu z Prahy 6 do centra.
 • 14. 9. 2010 Evropský týden mobility 2010
  Přehled akcí konaných v Praze k Evropskému týdnu mobilty
Celkový počet: nejméně 170
Na stránce: