Aktuality (Portál hlavního města Prahy)

Aktuality

Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
 • 24. 3. 2010 S jarem vyjíždějí přívozy, cyklobus a cyklovlak
  Novinky i rekapitulace linek Pražské integrované dopravy, které slouží i cyklistům
 • 17. 3. 2010 Cyklopruhy V Olšinách - další etapa
  Na podzim roku 2009 byl ve východní části ulice V Olšinách vyznačen cyklopruh (zatím ve směru z centra).
 • 4. 3. 2010 Další cyklopiktokoridory ve Vršovické ulici
  Vršovická ulice je městská třída celopražského významu s poměrně silným provozem automobilové i veřejné dopravy. Díky vhodnému směrování a sklonu je však přirozenou osou i pro cyklisty a to především proto, že je pro oblast Prahy 10 de facto jedinou možnou spojnicí na pražskou cyklomagistrálu - pravobřežní cyklotrasu A 2. To podporuje i síť celoměstských cyklotras, kdy je po Vršovické ulici vedena páteřní cyklotrasa A 23 (od Vltavy k Petrohradské ulici) a navazující hlavní cyklotrasa A 230 (od Petrohradské ulice na východ, pokračuje ulicí V Olšinách).
 • 15. 2. 2010 Další cyklopiktokoridory ve Vršovické ulici
  Od října 2009 slouží ve Vršovické ulici další cyklopiktokoridory.
 • 10. 2. 2010 Nová část cyklotrasy Pražského kola povede po zavěšené lávce
  V souvislosti s budováním Pražského okruhu využilo hl. m. Praha možnost převedení páteřní cyklotrasy A50 přes Vltavu a Berounku. Cyklotrasa A50 - takzvané Pražské kolo - se díky využití nově vybudovaných mostů Pražského okruhu dostane na jihu Prahy přes obě řeky v oblasti Komořan, Lahovic a Radotína.
 • 2. 2. 2010 Představujeme cyklostezku ROKYTKA
  Rostoucí počet cyklistů v Praze a především zvýšení podílu dopravní cyklistiky nad rekreační si vynutilo navýšení investic do městské cyklistické infrastruktury. Toto navýšení zároveň umožnilo i přistoupit k náročnějším technickým řešením, ať už ve formě ochranných prvků v hlavním dopravním prostoru nebo při využití obtížnějších spojení budovaných cyklostezek. Proto i cyklostezka ROKYTKA, která představuje výjimečné řešení z hlediska technického, bezpečnosti i komfortu, byla náročná na finance.
 • 27. 1. 2010 Nejen Podolí mají cyklisté rádi
  Sčítání cyklistů, na kterém se podílí hlavní město Praha a Nadace Partnerství, má první výsledky.
 • 11. 1. 2010 Mezi Střešovicemi a Petřinami bezpečněji
  Na podzim 2009 byly realizovány cyklopruhy a cyklopiktokoridory v ulicích Střešovická a Na Petřinách.
 • 13. 12. 2009 Cyklopiktokoridor na nábřeží Kapitána Jaroše
  Počátkem října 2009 byly nábřeží Kapitána Jaroše dokončeny další zlepšující úpravy na nejkratší spojnici centra a Holešovic.
 • 2. 12. 2009 Přípomínky Komise pro cyklistickou dopravu k novému územnímu plánu hl. m. Prahy
  Po prostudování nového územního plánu hl. m. Prahy byly zpracovány a předány připomínky Komise pro cyklistickou dopravu ke grafické i textové části.
Celkový počet: nejméně 180
Na stránce: