Celkem 105 zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy a městských organizací se zaregistrovalo a připojilo společně s primátorem hl. m. Prahy Zdeňkem Hřibem a jeho týmem „Černá perla“, radním pro dopravu Adamem Scheinherrem s týmem „MIND“ a čtyřčlenným týmem radního pro majetek Jana Chabra „Druhý patro!“ do celonárodní akce pořádané sdružením Auto*Mat „Do práce na kole“.

„V letošním roce investujeme do cyklodopravy 121 milionů korun. V rámci podpory cyklistů je ale také důležité, aby společnosti, kde zaměstnanci pracují, myslely na zajištění kvalitního zázemí pro cyklisty v rámci pracovišť. I na pražském magistrátu je v této oblasti určitě co zlepšovat,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

„Aktivní doprava má smysl hned z několika důvodů. Když můžu, snažím se jet do práce na kole a jsem rád, že přibývá stále více firem, které v tom podporují i své zaměstnance. Cesta autem do zaměstnání patří mezi nejvíce stresující způsoby, jak se tam dostat. Naopak kolo a chůze pozitivně ovlivňuje naši náladu celý den. Nehledě na to, že pohyb obecně je především zdraví prospěšný a výrazně snižuje riziko kardiovaskulárních a dalších onemocnění,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

„Hlavní není počet kilometrů ujetých na cestě do práce a z ní, ale pravidelnost, kterou se účastníci ať už chůzí, během, na koloběžce, na kole či na kolečkových bruslích dopravují tam, kam potřebují,“ shrnul radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Magistrát hl. m. Prahy vyzval k zapojení do akce i učitele pražských středních škol, za které, stejně jako za své zaměstnance, uhradil účastnický poplatek.