Snídaně se budou konat v čase od 7:30 hodin do rozdání připravených snídaní (max. však do 9:00 hodin). A to v uvedených termínech, které se v případě nepřízně počasí mohou změnit, a vždy na třech místech: Rohanském nábřeží (před Hlávkovým mostem); Podolském nábřeží (u křížení s Podolskou) a na Kampě (jižní část). Projíždějící budou pozváni ke krátkému zastavení a občerstvení. Cyklisté od pořadatelů akce obdrží snídaňový balíček a drobné propagační materiály Hlavního města Prahy.

Přesná místa (ani čas) v rámci výše uvedených lokalit nechtějí organizátoři předem zveřejnit, neboť jejich snahou je projíždějící cyklisty, kteří trasou pravidelně dojíždějí ráno do práce, překvapit a potěšit.