„Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu předala TSK k zajištění realizace podklady ve fázi zpracované projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení s nabytím právní moci, kterou připravovala příslušná městská část,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „cílem této úpravy je zkvalitnění přístupu k hvězdárně Ďáblice, nejen pro cyklisty, ale i pro pěší.“

Cyklostezka se napojuje na panelovou komunikaci při ulici Květnová a končit bude u objektu hvězdárny, kde budou podél stezky vytvořeny zpevněné plochy pro lavičky a stojan na kola. Základní větev nové cyklostezky je navržena v rozmezí 2-3m a celková délka je necelých 200 m. Povrch je navržen jako mlatový do sadových obrubníků. Provoz na stezce bude kombinovaný (pro pěší a cyklisty). Na závěr bude stezka osazena svislým dopravním značením.

Výstavba se obejde bez dopravního omezení na přilehlých komunikacích.