Ďáblická hvězdárna se nachází na západním okraji přírodní památky Ládví a je oblíbeným cílem výletů Pražanů. Bohužel, právě přístup od lesoparku vedl doposud přes louku pouze po vyšlapané pěšince s kameny, která nebyla vhodná pro pohodlnou chůzi, natož pro jízdu na kole.

Nejdříve městská část Praha - Ďáblice zadala a zaplatila projektovou dokumentaci k budoucí cyklostezce. Následně ji posoudila a doporučila Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a předala ji Technické správě komunikací hl. m. Prahy. Toto byl formální základ pro výstavbu nové cyklostezky, která by nahradila dosavadní pěšinku. V průběhu listopadu tak vznikla komunikace dlouhá 200 metrů, široká 3 metry, spojující panelovou cestu s hvězdárnou. Povrch stezky je mlatový, ohraničený sadovými obrubníky. Podél stezky jsou umístěny lavičky, na jejím začátku a konci je svislé značení, před hvězdárnou je osazeno pět stojanů na kola. Provoz na stezce je smíšený, tedy společný pro pěší a cyklisty.

Pokud jste již navštívili Ďáblickou hvězdárnu, která vznikla v 50. letech 20. století, projížděli jste nejspíš samotným Ďáblickým hájem, který pokrývá vrch Ládví. Je zde řada kvalitních cest, které vás dovedou na řadu zajímavých míst. Celým parkově upraveným lesem prochází žlutá a zelená turistická značka. V lese jsou vybudovány turistické přístřešky, areál zdraví a dětská hřiště. Na vrcholku Ládví (359 m n. m.) se tyčí geodetická věž ze 40. let minulého století. Bohužel stavba je pro veřejnost nepřístupná, jinak by to mohla být pěkná rozhledna s opravdu dalekým výhledem.

Nedaleko pod věží si můžete prohlédnout přírodní památku Ládví. Jedná se o opuštěný buližníkový lom se zachovanými usazeninami, které zde vznikly ve svrchnokřídovém moři. Je zde chráněna jedna z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje druhohorního moře na území ČR.  

Zajímavá je i historie samotného vrchu, který je vlastně původně ostrovem v pravěkém moři. V prehistorické době zde bylo jedno z prvních lidských sídlišť v blízkosti budoucí Prahy. Kromě archeologických nálezů dokazuje lidskou činnost i řada vyhloubenin, tedy dřívějším lomů, kde lidé získávali tvrdý buližník pro svoje nástroje. Ve 13. století získávají les Rytíři řádu křižovníků s červenou hvězdou. V současnosti je les v majetku hlavního města Prahy, část byla navrácena rytířskému řádu. V lese je preferováno přírodě blízké hospodaření, které mimo jiné využívá přirozené zmlazování především dubů.