/Zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 26. října 2010/

Podpora hlavního města Prahy při výstavbě cyklistické infrastruktury přinesla zvýšení používání jízdního kola jako alternativního dopravního prostředku. Postupně se funkce kola ve městě mění z původně rekreační na dopravní. Stále se zvyšující využití jízdního kola jako alternativního dopravního prostředku vyžaduje zpracování  bezpečnějších integračních řešení cyklistické dopravy.

„Výsledky ze sčítačů dokazují, že se v hlavním městě Praze od roku 2002 zvýšil počet cyklistů téměř o 1 000 procent. Přijetím této koncepce se hlavní město Praha hlásí k odpovědnosti za rozvoj cyklistické dopravy. Hlavním cílem Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Praze je ve shodě se zásadami rozvoje pražské dopravy vytvářet kvalitní podmínky pro dopravní i rekreační cyklisty,“ řekl primátor Pavel Bém.

V letech 2003 – 2010 došlo ke zvýšení počtu kilometrů cyklotras o 246 % na celkových 444 kilometrů (plán do konce roku 2010), u cyklostezek došlo o 239 procentní navýšení na 143,3 km a dopravních řešení o téměř dva tisíce procent na dnešních 54,6 km. Stoupající vlídnost a bezpečnost pražského dopravního prostředí neustále zvyšuje počet cyklistů na území hlavního města.

Koncepce se proto zabývá i zvýšením počtu uživatelů cyklostezek ze současných 2,6 % na 7% v roce 2020. Tohoto cíle bude dosaženo užším provázáním obecně dopravních a cyklistických řešení při plánování rozvoje pražské dopravní infrastruktury a s co nejširším využívání usnesení Rady hl. m. Prahy z roku 2003, které tento problém postihuje. Dosažením 80 000 uživatelů při zajištění jejich dopravního komfortu a bezpečnosti zároveň, může významně odlehčit pražský dopravní prostor i veřejnou dopravu. Součástí koncepce je i generel páteřních a hlavních cyklotras v délce cca 1 000 km, z něhož je dosud vyznačeno necelých 450 km, do roku 2020 tedy zbývá vyznačit dalších 550 km. V liniích těchto cyklotras je dosud vybudováno zhruba 200 km cyklostezek a bezpečných dopravních opatření, jejich počet by měl podle koncepce stoupat o minimálně 10 km ročně do roku 2020.

Aby byly finanční prostředky hl. m. Prahy a dalších zdrojů (evropské fondy, SFDI, vnější investoři aj.) využívány co nejúčelněji, obsahuje přijatá koncepce i návrh na vznik kompetentní úřednické struktury s odpovědností za další rozvoj bezpečné a uživatelsky vlídné cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze.

Přijetím této „cyklokoncepce“ se Praha ještě více přiblíží moderním dopravním řešením, která jsou obvyklá v dosud cyklisticky pokročilejších evropských městech a výrazně zvýší bezpečnost svého dopravního prostředí nejen pro cyklisty, ale i pro ostatní účastníky dopravy.

 

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně zvolen 30. 11. 2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl. m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl. m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl. m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.