Všem těmto nedorozuměním se rozhodla Praha (jednání Rady HMP 4.12.2014) udělat přítrž a tunely pojmenovala.  

Tunel pro pěší pod vrchem Vítkov, vycházející z Tachovského náměstí severním směrem a končící ulicí Thámovou v Karlíně, dostal jméno podle své polohy ŽIŽKOVSKÝ TUNEL. Něco málo přes tři sta metrů dlouhý tunel byl otevřen již roku 1953 a měl mimo jiné sloužit i jako protiletecký kryt. Dnes je využíván jak pěšími, tak cyklisty.

Druhý z nově pojmenovaných tunelů je STARÝ VÍTKOVSKÝ TUNEL. Tento bývalý železniční tunel z roku 1872 vede severovýchodním směrem pod ulicemi Kališnická a Pražačka. V roce 2010 byla dokončena jeho rekonstrukce na stezku pro chodce a cyklisty.

Mapka