Na rozvoj možností přepravy jízdních kol prostředky PID, kdy byla od roku 2005 umožněna na obnovovaných přívozech, od roku 2006 zásadně rozšířena v metru a od roku 2008 zavedena v ve vybraných tramvajích, po složitějších diskusích a projednávání nakonec navazuje zkušební provoz v žádané lanové dráze na Petřín. Od 1.7.2010 bude zahájen zkušební provoz přepravy jízdních kol na lanové dráze Petřín.

 kola i lanovkou na Petřín kola i lanovkou na Petřín kola i lanovkou na Petřín

Zásady pro přepravu jízdních kol na lanové dráze Petřín:

  • Jízdní kola se přepravují v druhém oddílu vozu (od spodního konce). Vstup do tohoto oddílu je označen piktogramem jízdního kola. Ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola.
  • Při přepravě jízdního kola musí cestující nastupovat do vozu dveřmi označenými příslušným piktogramem a dodržovat ustanovení článku 7.2, odst. 4 a 6 Smluvních a přepravních podmínek PID.
  • Průvodce lanové dráhy může ve smyslu článku 7.2, odst. 6 Smluvních a přepravních podmínek PID přepravu jízdního kola zakázat.


Doporučení pro přepravu jízdních kol na lanové dráze Petřín:

  • Při vyšší poptávce bývají cestující s jízdními koly obsluhou k vozu lanovky pouštění přednostně, aby nastupovali do prázdného oddílu. To však může znamenat čekání na další spoj, protože záleží na naplněnosti vozu v době příjezdu cyklisty.
  • Do vozu lanovky s kolem "vjíždějte" předním kolem napřed (nastupuje se pravou stranou vozu a vystupuje levou).
  • Jízdní kolo opírejte o stěnu oddílu (po svahu), nikoli o lavici (proti svahu). Prostorově výhodné je pověsit řídítka přes madlo na horním okraji stěny oddílu, kolo pak zabírá méně místa (a drží).
  • Na horní stanici je vhodnější s kolem vystupovat až po výstupu ostatních cestujících (můžete jim však vystoupením bez kola udělat místo). Při větším počtu cestujících s kolem odcházejte až jako poslední, budete mít na schodech a ve dveřích dost místa a nebudete ostatní cestující obtěžovat.

 kolo lanovkou na Petřín - vzor umístění kolo lanovkou na Petřín - vzor umístění


S ohledem na omezenou kapacitu lanovky a častější přepravu větších skupin cestujících může k zákazu přepravy jízdních kol docházet poměrně často - nebezpečí poznáte již podle fronty před dolní stanicí Újezd... Pak nezbude, než zkusit počkat a nebo přijmout výzvu a na Petřín vystoupat (jízdou ve vyznačeném koridoru nebo případně i tlačením).

Protože bude zkušební provoz sledován a ke dni 31.10.2010 bude provedeno vyhodnocení zkušebního provozu, je na chování cyklistů dosti závislé, zda bude přeprava jízdních kol na lanové dráze Petřín případně zapracována do Smluvních přepravních podmínek PID. Takže i zde platí, že rozvoj podmínek přepravy jízdních kol ve veřejné dopravě je výrazně ovlivňován dodržováním stanovených podmínek a ohleduplným chováním cyklistů. S Petřínem rovněž souvisejí obavy (zejména na straně správců zeleně) z toho, aby se Petřín nestal bikeparkem užívaným k downhillovým disciplínám - což se bohužel dle praktických zkušeností nedá vyloučit...
Chovejme se tak, aby trend zpřístupňování veřejné dopravy a zprůjezdňování parků pro cyklisty mohl pokračovat.


Přehled možností přepravy jízdních kol v PID

Cyklisté v PID - na www.ropid.cz